Privacybeleid

Stiekempjes zal de privacy en van al zijn gebruikers beschermen en respecteren. De website http://www.Stiekempjes.com (hierna: zal dit vermeld worden als "Stiekempjes"). Stiekempjes doet zijn uiterste best om ten allen tijde en naar alle redelijkheid er zorg voor te dragen dat de persoonlijke informatie, (uw informatie) die aan de website geleverd wordt, vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen gebruikt zal worden voor de doeleinden, zoals deze omschreven zijn in het privacybeleid.

Welke gegevens worden er verzameld?

Wij verzamelen de volgende gegevens bij de registratie: uw e-mailadres, ip-adres, uw geslacht, leeftijd, woonplaats (enkel de stad of dorp met het land), burgerlijke staat, taalvoorkeur, persoonlijke uiterlijke kenmerken, uw gewenste partnereigenschappen, en een korte omschrijving van u als persoon.

Hoe en waarom worden uw gegevens gebruikt/gevraagd?s

Bij Stiekempjes wordt u gevraagd om verschillende persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een hoge kwaliteit van service te kunnen leveren. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van onze diensten.

Via onze website Stiekempjes Kan u via een aantal opties aangeven of u wenst dat deze gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over al wat Stiekempjes u te bieden heeft.

Onverminderd het reeds eerder bepaalde, zal Stiekempjes (een deel van) uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw vooraf gegeven toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van mogelijke wettelijke bepalingen.

Voor ons, Stiekempjes, is het zeer interessant en positief om te weten of Stiekempjes vaak bezocht wordt en welke van onze diensten het meest gewild zijn door onze leden. Dit is belangrijk om u de nodige kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor zal Stiekempjes bepaalde gegevens verzamelen dit kan onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar uw browser worden gezonden en worden opgeslagen op uw harde schijf waardoor er kan worden geregistreerd hoe en wanneer deze bezoeker onze website heeft gebruikt). Met behulp van al deze informatie kan Stiekempjes haar diensten en Stiekempjes afstemmen op de verschillende wensen van al zijn leden.

Om het recht van privacy van al onze leden te beschermen, zal de informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is hoedanig niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Deze cookies worden eveneens gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Dit verhoogt het gebruiksgemak van onze website.

Stiekempjes onthoudt zich er van de verschillende chats, chatrooms, in te zien eveneens met e-mail en andere persoonlijke bestanden of files van leden en stelt deze niet aan derden ter beschikking, tenzij Stiekempjes hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter of rechtbank.

Onverminderd het hier voorgaande is Stiekempjes wel gerechtigd tot het inzien van de chats en chatrooms alsook de e-mail berichten, indien zij voldoende redenen heeft om aan te nemen dat de de wijze waarop de chats, chatroom en alle email functies worden gebruikt in strijd is met de door Stiekempjes gebruikte algemene voorwaarden.

Hoe worden de gegevens overgedragen naar externe bedrijven?

Stiekempjes behoudt zich het recht om (een niet vooraf bepaald deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van een eigendomsoverdracht van (een deel van) Stiekempjes, indien door een fusie of een overname door een andere onderneming. Stiekempjes zal natuurlijk zijn uiterste best doen , indien uw gegevens aan een verkrijgende onderneming worden doorgegeven, u hiervan op de hoogte te stellen, via email of door anders bijvoorbeeld door een bericht te sturen via de website van Stiekempjes.

Hoe kan je je gegevens wijzigen of verwijderen?

Een Member (lid) kan op iedere moment zelf zijn persoonsgegevens veranderen of verwijderen uit de database. U dient hiervoor wel te zijn aangemeld op uw profiel.

Wijzigingen van het privacybeleid

Indien Stiekempjes mocht besluiten het privacybeleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in het privacybeleid van Stiekempjes.